AMAÇ

 1. İzmir’de, Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de kazı çalışmaları devam eden ve/veya tamamlanmış arkeolojik yerleşim yeri içi ve dışındaki ile sualtı buluntuların fiziksel, kimyasal, biyolojik, kronolojik, jeolojik, metalurjik, maddesel ve mekanik özelliklerini belirleyerek ilgili coğrafyada arkeolojik arşivin oluşturulmasını sağlamak,

 2. Arkeologların incelenen tarihteki mühendislik sorunlarını çözümlemelerine aracı ve yardımcı olmak,

 3. Buluntulardan yola çıkarak tersine mühendislik ile toplumsal ve devletsel yaşam şekillerini, gündelik hayat ve gereksinimlerini çözümlemeye dönük arkeologlara gerekli verilerin oluşturulmasını ve iletilmesini sağlayarak tarihi doğru aydınlatmak,

 4. Arkeometri kapsamında yapılacak olan ilgili örneklendirme, araştırma, deney ve testler için üniversitenin mevcut olanakları ve birimleri arasında iletişim ve bağlantıyı sağlamak,

 5. Arkeometri alanındaki talepleri karşılayabilecekileri seviyede araştırma altyapısı oluşturmak,

 6. Farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmak,

 7. Arkeometri alanında yeni araştırma teknikleri, yöntemleri ve cihazları geliştirmek,

 8. Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan yerli ve yabancı Kazı Başkanları ile iletişime geçmek ve arkeolojik sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak,

 9. Merkezin geliştirilmesi ve arkeolojik sorunların çözülmesine dönük finansman için sponsorlarla görüşmek ve ilgili protokolleri gerçekleştirmek,

 10. Benzer faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı birimler ve kurumlar arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak, personel ve araştırmacı değişimi ile kültürel ve toplumsal bilgi, beceri ve teknolojilerin gelişmesine aracı olmak,

 11. Özel ve kamu kuruluşlarına seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek,

 12. Merkez imkanlarını kullanarak önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin aletsel, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak eğitimlerine yardımcı olmak,