FAALİYET ALANI

  1. Arkeometri alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek.

  2. Arkeometri alanında konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara bilimsel destek vermek.

  3. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre arkeometri alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

  4. Arkeometri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.

  5. Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlamak, kitap haline getirmek, ilgili veri arşivlerini yedeklemek, yürütmek ve yönetmek.

  6. Arkeometri ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

  7. Ulusal ve uluslararası projelerin oluşturulması ve gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonu ve faaliyetleri sağlamak.