YAYINLAR

ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU :

1) Abstract booklet of 1st International Workshop for Archaeometry in Archaeology and the History of Art, Future perspectives for the Aegean Region

abstract booklet

SEMİNER ORGANİZASYONU :

1) Seramik Arkeometrisi ve Güncel Gelişmeler, DEÜ Edebiyat Fakültesi, 10.12.2014, İzmir (Seminer içeriği için tıklayınız)

BİLDİRİ :

1) İ. M. KUŞOĞLU, “Antik Metal ve Cam Buluntularda p-XRF ile Analitik İncelemeler : Smyrna Agorası Örneği”, Antik Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları II. Uluslararası Çalıştayı, 23-24 Eylül 2016, İzmir

2) R. HACIMUSTAFAOĞLU, F. YAĞMURLU, İ. M. KUŞOĞLU, H. ELÇİ,”Using p-XRF analysis for the petro-chemical properties of ancient stones used in Aphrodisias (Aydın, Turkey)”, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 5-9 September 2016, Prag

3) Ç. ÖZTÜRK, İ. M. KUŞOĞLU, J. HENDERSON, “Archaeometric Results of  Glass Making Technology in Anatolia: from Late Hellenistic to Ottoman Period”, IFAS ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU 2015, 12-13 Kasım 2015, Konya

4) İ. M. KUŞOĞLU, “Mobil Müzeler ve Koleksiyonlar için Tarihi Altın Takı ve Paralarda Hasarsız Hızlı Replikasyon Yöntemi”, Lidya “Altın Ülke” Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu, 9-11 Ekim 2015, Salihli, Manisa

5) İ. M. KUŞOĞLU, “Antik Altın Takı ve Paraların Karakterizasyonu ve Kökenlerinin Belirlenmesinde Arkeometrinin Önemi”,  Lidya “Altın Ülke” Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu, 9-11 Ekim 2015, Salihli, Manisa

6) B. FELEKOĞLU, E. GÖDEK, İ. M. KUŞOĞLU, A. HASÖZBEK, A. ERSOY, “First Archaeometric Results of Plasters and Mortars Used in Smyrna Agora”, 1st International Workshop for Archaeometry in Archaeology and the History of Art, Future Perspectives for Aegean Region, 29-30 Mayıs 2015, Torbalı, İzmir

7) İ. M. KUŞOĞLU, D. AKAR TANRIVER, “Classification of oxidized metal artefacts from Smyrna Agora by Portable XRF”, 1st International Workshop for Archaeometry in Archaeology and the History of Art, Future Perspectives for Aegean Region, 29-30 Mayıs 2015, Torbalı, İzmir

8) İ. ÖZKAN, “Seramik Arkeometrisinde Kil Analiz Yöntemleri”, Seramik Arkeometrisi ve Güncel Gelişmeler Seminer Günü, 10 Aralık 2014, DEÜ Edebiyat Fakültesi, İzmir

9) İ. M. KUŞOĞLU, “Seramik Arkeometrisinde Yeni Gelişen Bir Alan : Seramik Objelerde Organik Kalıntı Analizi”, Seramik Arkeometrisi ve Güncel Gelişmeler Seminer Günü, 10 Aralık 2014, DEÜ Edebiyat Fakültesi, İzmir

10) İ. M. KUŞOĞLU, “Arkeometalurji’de demir çiviler”, VI. DEÜ. Arkeoloji Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2014, DEÜ Edebiyat Fakültesi, İzmir

11) H. ELÇİ, N. ÖZTANK, R. HACIMUSTAFAOĞLU, İ. M. KUŞOĞLU, S. ÖZER, “Archaometric Approaches for the Comprarison of ancient Natural Stone Used in Metropolis with ancient Quarries Located in İzmir”, V. Global Stone Conference, 22-25 Ekim 2014, Antalya

MAKALE :

1) B. FELEKOĞLU, E. GÖDEK, İ. M. KUŞOĞLU, A. HASÖZBEK, A. ERSOY, “Physical, Mechanical and Microstructural Characterization of Basilica Plasters and Bouleuterion Mortars in Smyrna Agora”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 16/1/193-202/2016, DOI: 10.5281/zenodo.35532

2) İ. M. KUŞOĞLU, “Microstructural formations during the production of Early Byzantine iron nails from Hadrianoupolis in Paphlagonia (north-central Turkey)”, Kovove Materialy-Metallic Materials, 53/3/119-126/2015, DOI: 10.4149/km 2015 3 119