Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu 10-14 Mayıs 2017 Isparta

I00A9276

10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen “Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu” nda Merkez Müdürümüz Doç. Dr. İ. Murat KUŞOĞLU Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi olarak sempozyuma katılmıştır. Arkeologları, Sanat Tarihçilerini, Arkeometristleri, Jeoloji Mühendislerini, Maden Mühendislerini, Takı Tasarımcılarını bir arada toplayan çok disiplinli organizasyon; bilimsel anlamda yeni fikirlerin oluşmasını ve çok disiplinli çalışmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Sempozyum süresince elde edilen eksiklikler olarak, antik metal malzeme kimyasının çalışılmadığı ayrıca arkeo-gemoloji alanında antik dönemde kullanılan değerli taşların isimlendirmelerinin doğru yapılmadığı belirlenmiştir. Kültürel Mirasın aydınlatılmasına dönük bilgi eksikliğini en kısa sürede tamamlamak üzere Bakanlık desteği ile alanında uzman mühendisler tarafından arkeolojik kazılarda görev alan arkeologlara ve müze görevlilerine dönük olarak çalıştay kapsamında eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply